Naar de Homepage
Column van de week: Emoties: wat zijn het en wat kun je ermee...  © 
Volgens Darwin en Ekman blijken er zes basisemoties te zijn waar we als mens mee te maken kunnen hebben: vreugde, verdriet, angst, woede, verbazing en afschuw. Er zijn er in totaal meer dan 1000 emoties. Helaas is onze maatschappij er niet op ingericht dat we onze emoties vrijelijk kunnen uiten. Vreugde kan bijvoorbeeld heel uitbundig geuit worden als dit met andere fans in een voetbalstadion beleefd wordt. Wildvreemde mensen kunnen elkaar zomaar omhelsen. Als je zelf ineens een heel goed bericht krijgt kun je weer niet zomaar een wildvreemde omhelsen. M.a.w. de cultuur en de omgeving lijken te bepalen hoe met emoties kan worden omgegaan. Het is wel zo dat alle basisemoties vaak aanstekelijk werken op andere mensen in onze omgeving. Maar wat zijn nu emoties? Volgens van Dale is een emotie: een aandoening van het gemoed (het binnenste van de mens, zijn geestelijk gevoel) of een (plotselinge) ontroering. Er gebeurt dus iets met ons, het wordt ons aangedaan, er is een externe trigger! Omdat je je emoties niet zomaar de vrije loop kunt laten worden ze het grootste gedeelte van de tijd onderdrukt en vooral op het moment dat ze de meeste lading hebben. Hierdoor raken we steeds verder verwijdert van onszelf. We potten het op of we verbergen het of we bevriezen ze gewoon. Dit wordt allemaal opgeslagen in ons onderbewustzijn en kan jarenlang verborgen blijven. Wij mensen zijn zodanig ontworpen dat zowel het lichaam als de psyche de balans probeert te herstellen, dit noemen we homeostase. We kunnen dus zonder dat we er erg in hebben met een bepaald onbehagen gevoel rondlopen en weten niet precies waar dat vandaan komt. Op een gegeven moment kan een bepaalde situatie de opgeborgen emoties weer naar boven halen. Op dat moment kun je een (buitensporige) reactie geven die eigenlijk helemaal niet bij de situatie past. Anderen vinden je gedrag dan maar vreemd en kunnen daar last van hebben. Ook kunnen onderdrukte emoties na vele jaren tot lichamelijke klachten leiden want onze psyche wil op die manier aangeven dat er iets is wat opgelost moet worden. Daarom is het belangrijk om je emoties zo goed mogelijk te herkennen en te leren kennen. Dan pas kun je ze beter in balans brengen. Daarom wordt er tegenwoordig zoveel aandacht besteedt aan "emotionele intelligentie" (zo effectief mogelijk omgaan met energie, spanning en emoties / het evenwicht tussen ratio en emotie, tussen rede en gevoel). Als je de hele waslijst aan emoties bekijkt zul je merken dat het grootste gedeelte te maken heeft met een negatieve ervaring en dit zijn nou juist de emoties die we vaak wegstoppen en er later ook geen contact mee maken of er stil bij staan. We kunnen niet zonder emoties, dus is het maar beter om ze zo goed mogelijk te (her)kennen en er mee om te gaan. Je hoort wel eens "emoties zijn onze slechtste raadgevers"? Ik zou eerder zeggen "emoties zijn onze raadgevers", ze geven een signaal waar je iets mee zou kunnen doen. Door er gericht bij stil te staan kun je leren er effectief gebruik van te maken. Je kunt jezelf heel goed trainen om iedere dag bewust positieve emoties te beleven, je voelt je dan aan het eind van de dag voldaan en niet zo moe of uitgeput, je hebt gewoon meer energie. Ook een hypno-/regressietherapie sessie is bij uitstek geschikt om inzicht in je eigen emoties te krijgen. Neem gerust contact op als je een sessie over dit onderwerp wilt doen. Je kunt ook meedoen aan één van mijn workshops van de SEZO-training (Spirituele Emotionele Zelf Ontplooiing).

Emotion comes from motion...                                                                                                                                                                                                                         (©  Tony Robbins)
$title
 
             Copyright ©   2010-2014                                Laatst bijgewerkt: 28 mei 2014                             Aanbevolen beeldschermresolutie: 1280x800