Naar de Homepage
Definitie van een conflict
Conflicten op het werk of in relaties zijn beslist niet ongewoon; meningsverschillen en discussies zijn vrijwel onvermijdelijk. Een conflict kan gedefinieerd worden als een situatie waarin twee of meer partijen - hetzij individuen of groepen - die behoren tot een sociaal systeem, doelstellingen nastreven of waarden huldigen die onverenigbaar zijn en daardoor in botsing komen. Het gaat dus om een tegenstelling tussen belangen en, wel zo sterk dat betrokken partijen eveneens bestaande overeenkomstige belangen uit het oog verliezen. Een zeer werkzaam overeenkomstig belang is het beëindigen van het conflict zelf. Het in het vizier krijgen van zowel de tegengestelde als de overeenkomstige belangen vormt een belangrijk element van conflicthantering. Betrokken partijen verschuiven op die manier in accent van conflict naar onderhandelen, ofwel win/verlies situatie naar win/win situatie.

Functies van conflicten.
Een aantal functies van conflicten kunnen onderscheiden worden:
    De meest voor de hand liggende functie van een conflict is het willen winnen ten koste van de ander. (vaak wordt door de ene partij
      verondersteld dat dit hetgeen is dat de tegenpartij nastreeft);
    Conflicten bieden de mogelijkheid om lucht te geven aan jarenlange opgehoopte frustraties en irritaties;
    Conflicten kunnen de noodzaak van of de behoefte aan veranderingen signaleren;
    Conflicten dwingen partijen ertoe elkaar te leren kennen;
    Conflicten leiden tot het formuleren van regels en afspraken;
Uit deze opsomming van mogelijke functies van conflicten blijkt dat deze niet per definitie negatief hoeven te zijn, integendeel, conflicten zijn in werkelijkheid geen belemmering voor grote tevredenheid met het werk en productief kunnen werken, als zij tot creatieve oplossingen leiden. Echter, wanneer - werkelijke of ingebeelde - verschillen en onenigheden vijandige gevoelens oproepen, kan dat op de lange duur tot spanning en onvrede leiden. Wanneer zo'n persoonlijk conflict niet wordt opgelost, kan het blijven doorsudderen en escaleren.
Lees meer »
$title
 
             Copyright ©   2010-2019                                Laatst bijgewerkt: 24 januari 2019                             Aanbevolen beeldschermresolutie: 1280x800