Naar de Homepage
Conflicten zijn schadelijk indien belangrijke doelstellingen op een dusdanige manier met eikaar botsen dat ze samenwerking en het onderlinge vertrouwen in de weg staan of ondermijnen en indien geen van beide partijen de verantwoordelijkheid op zich neemt om het geschil op te lossen. Bijvoorbeeld: wanneer de moeilijkheid bij een persoon ligten deze tegelijkertijd niet erkent dat er sprake is van een probleem; een chef die onredelijke kritiek heeft op de inspanningen van zijn werknemers of onhaalbare eisen stelt; een collega die zijn bevoegdheden te buiten gaat of informatie achterhoudt.

Het ontstaan van conflicten.
Verschillende factoren kunnen een rol spelen in het ontstaan van conflicten.
Factoren die inherent zijn aan groepen op het werk.
    Kliekvorming (een nieuwe secretaresse in een team dat al tien jaar samen werkt en ook buiten het werk interesses deelt)
    Groepsdruk en stereotypen (een jongen uit Rotterdam in een groep met rasechte Amsterdammers)

Factoren die inherent zijn aan de relatie:
    Communicatiepatronen (misvattingen, misverstanden en meningsverschillen over de wijze waarop een taak moet worden uitgevoerd)
    Overtreden van gedragsregels (anderen in het openbaar bekritiseren; met anderen bespreken wat in vertrouwen is meegedeeld;
      nalaten om taken over te nemen van afwezige collega's; ongewenste intimiteiten)

Factoren die inherent zijn aan de betrokken personen:
    Botsing van karakters (niet flexibel versus flexibel; ontspannen; autoritair versus geiten wollen sokken)
    Geslachts- en leeftijdsverschillen (vrouw in leidinggevende positie vertoont geen seksestereotiep gedrag. Oudere werknemer vraagt moeilijk advies aan jongere
      werknemer; jongere werknemer, beter opgeleid wil erkenning oudere collega)
« Terug    Lees meer »
$title
 
             Copyright ©   2010-2014                                Laatst bijgewerkt: 28 mei 2014                             Aanbevolen beeldschermresolutie: 1280x800