Naar de Homepage

Interactiestijlen model volgens de elementenleer
Het interactiestijlen model is een analysemodel aan de hand waarvan kan worden bepaald hoe je eigen opstelling is ten opzichte van andere mensen in je omgeving.
Collega's, klanten, personeelsleden of mensen in de privé-sfeer. Door het invullen van het enquêteformulier kun je erachter komen vanuit welke interactiestijl je zelf voornamelijk handelt. Door het enquêteformulier ook door iemand anders over jezelf te laten invullen ontstaat er vaak een ander beeld. Het is interessant te bespreken welke verschillen er zijn. In de omgang met andere persoonlijkheden kom je in contact met familie, kennissen, collega's, maar ook nieuwe (onbekende) personen die een grote verscheidenheid in gedrag vertonen. Een verscheidenheid in gedrag die zich niet alleen manifesteert tussen personen onderling, maar ook bij één en dezelfde persoon. Wanneer iemand precies weet wat hij wil, waarvoor en waarom, zal hij een ander gedrag vertonen dan wanneer hij overweegt iets te doen, maar niet van alles goed op de hoogte is. Iemand die precies weet wat hij wil zal in die situatie dan ook andere signalen uitzenden dan iemand die dat niet weet. Mensen zenden signalen uit waaruit wij af kunnen leiden op welke manier zij behandeld willen worden. Deze signalen zijn veelal non-verbaal, maar worden verbaal onderstreept. Deze signalen kunnen we afleiden uit het gedrag dat iemand vertoont. Niet alleen tijdens een gesprek, maar al ver daarvoor. Tijdens het allereerste contact, telefonisch (auditief) of visueel, ontvangen we informatie over het (toekomstig) gedrag van die persoon. Aan welke signalen kunnen we de intenties van mensen herkennen, en hoe doen we dat?
Lees meer »
$title
 
             Copyright ©   2010-2019                                Laatst bijgewerkt: 24 januari 2019                             Aanbevolen beeldschermresolutie: 1280x800