Naar de Homepage
Interactiestijlen model volgens de elementenleer
Om de signalen die ieder mens uitstraalt te leren gebruiken is het belangrijk die signalen eerst bij jezelf te leren herkennen. Door een analyse van het eigen gedrag kun je inzicht krijgen in het gedrag van de ander. Deze analyse leidt tot een indeling van persoonskenmerken, typerend voor bepaalde personen. Persoonskenmerken laten zich op talloze wijzen indelen. Voor die verschillende indelingen zijn allerlei bezwaren aan te voeren. Het is dan ook niet de bedoeling een bepaalde indeling als norm te gaan hanteren maar als instrument. Daarbij geldt dat persoonlijkheden zo divers zijn dat aan de hand van een indeling nooit oordelen over een mens kunnen worden gegeven. Het gaat om een hulpmiddel. Aan de hand van de signalen die je opvangt, kunt je een strategie ontwikkelen: hoe je jezelf kunt opstellen naar anderen. In de enquêteformulieren bij het praktische gedeelte wordt een onderscheid gemaakt m.b.t. het denken in 4 typen en m.b.t. gedrag tussen 3 typen. Het vierde type is een mengvorm van de drie primaire typen. Een onderscheid in meerdere typen zou nauwkeuriger werken maar komt de hanteerbaarheid niet ten goede. Het gaat immers om een herkenning van de persoon in de eerste contactmomenten. Op basis van die eerste herkenning kun je je werkwijze bepalen. De typologie is een compilatie van Porter, Luscher, Korteweg, Frankenhuisen en Korteweg, Hodson en Bailey en een ontwikkeling op basis van de Chinese elementenleer. De vijf persoonlijkheidsstructuren worden in overeenstemming met hun psychologische basiskleuren (de primaire kleuren) aangeduid met:
 •   Wit (type-1) Metaal
 •   Blauw (type-2) Water
 •   Geel (type 3) Lucht
 •   Rood (type 4) Vuur
 •   Regenboog (type 5) Aarde
  Aan de kleuren op zich moet je geen waardeoordeel verbinden. Deze kleuren hebben ook geen relatie met de kleuren die iemand graag draagt of juist helemaal niet.
  Het gaat om een indelingsmechanisme, waarbij snelle herkenning belangrijk is.
 • « Terug
  $title
   
               Copyright ©   2010-2014                                Laatst bijgewerkt: 28 mei 2014                             Aanbevolen beeldschermresolutie: 1280x800