Naar de Homepage
Return-To-Base  betekent dat we terug gaan naar het moment, naar een herkenningspunt, dat onze Body, Mind & Soul in balans waren.  Waarom een herkenningspunt? Op het moment dat je jezelf "in balans" ervaart zul je dat onmiddelijk herkennen. Op dat moment sta je optimaal in contact met je "innerlijke Zelf/Hogere Zelf" (Jezelf). Je kunt dan je ware zielsverlangens ervaren en ziet het leven als een uitdaging. Omdat we nu eenmaal hier op aarde vertoeven spelen ook de Mind & Body een rol. Die twee zullen ook in balans moeten zijn, maar ook moet er een onderlinge balans zijn. Ons fysieke lichaam kent de toestand van "homeostase". Dit betekent dat ons fysieke lichaam "zichzelf kan reguleren" zodat er een chemisch en fysiologisch evenwicht zal blijven bestaan (een evenwicht tussen bepaalde processen in het lichaam). Net zoals ons fysieke lichaam een evenwichtstoestand kent, kent onze psyche dat ook. Ook daar zullen de processen ernaar streven het evenwicht te herstellen. Veelal spelen deze processen zich op onderbewust niveau af. Ook zal er een evenwicht (balans) zijn tussen de processen in ons fysieke lichaam en onze psyche. Als er te lang een disbalans in onze psyche is dan kan zich dat uiten in ons fysieke lichaam. We spreken dan over psychosomatische klachten (de wisselwerking tussen lichaam en geest bij ziekten die hun oorzaak hebben in geestelijke emoties). Omgekeerd kennen we wel het placebo-effect (een stof zonder direct medisch werkzaam bestanddeel, die wel een genezend effect heeft, maar dan indirect via de hersenen). De sleutel tot dit alles ligt in "Jezelf". Maar wat of wie is dan Jezelf? Dit is een vraag waar we in ons dagelijks leven niet vaak bij stilstaan en als we dat al doen, dan krijgen we over het algemeen nog maar zeer beperkte inzichten. Omdat we niet bewust bij onszelf stilstaan lopen we de kans dat we steeds verder van onszelf raken, steeds verder van wie we eigenlijk zijn. Door geconcentreerd contact te maken met het onderbewustzijn kunnen er veel inzichten worden verschaft. Het onderbewustzijn is een leidinggevend principe in het leven. Het is rijk aan bronnen, positief van nature en gevormd door vroegere ervaringen. Het is een bron van waardevolle levenswijsheid die voor ieder mens heilzaam is indien het goed wordt benut. Het mooie is dat iedereen de nodige bronnen van verandering al in zich heeft. Bij het juiste gebruik zorgt het onderbewustzijn zelf voor positieve veranderingen. Op basis van de inzichten uit het onderbewustzijn kunnen we processen in werking zetten die ons dichter bij onszelf brengen. We kunnen inzicht krijgen in wat we werkelijk willen; in wat we echt willen doen; waar we goed in zijn of juist niet; wat we wel of niet moeten en van wie en waarom; met wie of wat we moeite hebben en waarom, wat is ons levensdoel, etc. Via "Return-To-Base-Therapy" kun je onder begeleiding van de therapeut deze processen in werking zetten. De therapie zal erop gericht zijn dat je deze processen uiteindelijk zelf in werking kan zetten en als zodanig je eigen verantwoordelijkheid neemt. Het resultaat zal zijn dat je meer uit het leven haalt en er dus ook meer van geniet. En dat voel je, van je wortels tot je kruin!
$title
 
             Copyright ©   2010-2019                                Laatst bijgewerkt: 24 januari 2019                             Aanbevolen beeldschermresolutie: 1280x800