Naar de Homepage
Invloed uitoefenen.
Ieder mens probeert op de een of andere manier, bewust of onbewust, invloed uit te oefenen op zijn medemensen. We leren dit al vrij jong door als baby te gaan huilen als we honger hebben. Redenen bij een volwassene om invloed uit te oefenen kunnen zijn: Je zin willen krijgen, macht willen uitoefenen, controle op de situatie willen hebben, iets voor elkaar willen krijgen, maatregelen willen nemen, ontevreden zijn met de situatie, aandacht trekken, een reactie uit willen lokken, willen confronteren, zich niet gehoord voelen, zich afgewezen voelen, je gelijk willen halen, ergens behoefte aan hebben, het ergens niet mee eens zijn, iets van een ander verwachten, fouten niet willen of durven toegeven, reageren vanuit bepaalde vooroordelen, vanuit eigen onzekerheid reageren, vanuit bepaalde kinddelen reageren, etc. De manier waarop we invloed uitoefenen heeft onder andere te maken met onze eigen persoonlijkheid (genetisch bepaald), de dingen die we meegemaakt hebben tijdens de ontwikkeling van kind naar volwassene en onze situatie in het hier en nu. Voor het uitoefenen van invloed bestaan diverse invloedsstijlen. We gebruiken nooit alleen maar één invloedsstijl maar vaak een combinatie van invloedsstijlen. Toch zal er een patroon zichtbaar worden indien we dit nader onderzoeken. Grofweg wil iemand invloed uitoefenen door qua energie als het ware "tegen een ander aan te duwen" of door qua energie als het ware "een ander mee te trekken". Het kan ook nog zijn dat er gewoonweg weinig actie van uit gaat "dit is weg bewegen". De "duwenergie" vind je vaak terug bij leidinggevenden of vrij autoritair ingestelde personen. Deze stijl wordt gebruikt om een ander ertoe te bewegen zich te veranderen, zich anders te gedragen of zich te houden aan bepaalde normen. Dit wordt vaak als afkeurenswaardig ervaren door anderen, dit komt omdat de duwstijlen vaak verkeerd worden toegepast of in de verkeerde situatie. Als dat gebeurt gaat de ander "terugduwen". of weerstand bieden, waardoor een conflict kan ontstaan. De "trekenergie" vind je vaak terug bij mensen die anderen in de gang van zaken willen betrekken of bij mensen die de eigenschap hebben om anderen met zich mee te slepen (pioniers). Sommige mensen reageren negatief op "trekken". Zij vinden het zwakke stijlen en denken dat de gebruiker ervan geen werkelijke macht heeft. Het "weg bewegen" is eigenlijk geen invloedsstijl, deze vind je vaak terug bij mensen die onder de invloed van een ander uit proberen te komen.
Ze weigeren bijvoorbeeld direct antwoord op de vraag te geven of ze proberen van onderwerp te veranderen of ze proberen met een grapje of iets dergelijks de ander
"van zich af te houden".
Lees meer »
$title
 
             Copyright ©   2010-2019                                Laatst bijgewerkt: 24 januari 2019                             Aanbevolen beeldschermresolutie: 1280x800