Naar de Homepage
Het is vooral belangrijk stil te staan welke kwaliteiten maar ook valkuilen er achter deze invloedstijlen zitten.
Daarom geldt voor iedere stijl:
    Hij is effectief mits hij vaardig en in de juiste situatie wordt toegepast;
    Hij kan een negatief effect hebben indien niet-vaardig of in de verkeerde situatie toegepast;
    Hij kan nuttig zijn als u er open voor staat;

Vaak is men zich niet zo erg bewust van zijn gedrag. Je zou een verband kunnen ontdekken tussen de manier waarop je invloed uitoefent en de manier waarop je met conflicten omgaat.

De vragen bij het enquêteformulier zijn schematisch onder te verdelen in de volgende invloedsstijlen:
Via de "Duwenergie" Overreden:
    Voorstellen doen (actief deelnemen aan discussies / voorstellen verdedigen);
    Argumenteren (argumenten, feiten, meningen van eigen standpunt);

Via de "Duwenergie" Stellen:
    Normen stellen (formuleren van verwachtingen, eisen, normen, behoeften);
    Waarderen (uitspreken van positieve of negatieve waardeoordelen op basis van eigen waarden/intuïtie);
    Faciliteren/Sanctioneren (aansporen met persoonlijke prikkels, onder druk zetten met persoonlijke sancties);                                                                                                                                                                                                      « Terug    Lees meer »
$title
 
             Copyright ©   2010-2014                                Laatst bijgewerkt: 28 mei 2014                             Aanbevolen beeldschermresolutie: 1280x800